Some special cases of Fresnaye’s mechanical construction of perspective projection

František Havelka

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1961)

 • Volume: 02, Issue: 1, page 67-93
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Havelka, František. "Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 02.1 (1961): 67-93. <http://eudml.org/doc/23061>.

@article{Havelka1961,
author = {Havelka, František},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {67-93},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv},
url = {http://eudml.org/doc/23061},
volume = {02},
year = {1961},
}

TY - JOUR
AU - Havelka, František
TI - Některé speciální případy Fresnayeovy mechanické konstrukce perspektiv
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1961
PB - Palacký University Olomouc
VL - 02
IS - 1
SP - 67
EP - 93
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23061
ER -

References

top
 1. Kazimierz Bartel, Perspektywa malarska, Warszawa 1955. (1955) 
 2. N. F. Četveruchin, Metody načertatělnoj geometrii i jejo priloženija - sbornik statěj, Moskva 1955. (1955) 
 3. Albrecht Dürer, VNderweysung der messung ..., Nürnberg 1525. 
 4. Walther Dyck, Katalog mathematischer und mathematisch-physikalischer Modelle, Apparate und Instrumente, München 1892. 
 5. [unknown], Festschrift der königlichen techn. Hochschule zu Berlin, Berlin, 1884. 
 6. G. De La Fresnaye, Les Faisceaux á projeter, La construction moderne, Paris 1909. (1909) 
 7. František Kadeřávek, Perspektiva, Praha 1922. (1922) 
 8. F. Kadeřávek J. Klíma J. Koumbovský, Deskriptivní geometrie I, Praha 1929. (1929) 
 9. J. H. Lambert, Freye Perspektive oder Anweisung ..., Zurich 1759. 
 10. J. H. Lambert, Anlage zur Perspektive, rukopis 1752. 
 11. J. J. Pillet, Traité de perspective linéaire, Paris 1901. (1901) 
 12. N. L. Ruskevič, Novyje metody vyčerčivanija nagladnych izobraženij, Moskva 1953. (1953) 
 13. Artur Salner, Prostorové zobrazování ve strojnictví, Praha 1954. (1954) 
 14. Alois Urban, Deskriptivní geometrie, Praha 1955. (1955) 
 15. Patentní spis č. 73 473 ze dne 15. 6. 1893, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin. 
 16. Patentní spis č. 63 721 ze dne 18. 12. 1889, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin. 
 17. Patentní spis č. 63 199 ze dne 11. 7. 1891, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin. 
 18. Patentní spis č. 195 828 ze dne 23. 3. 1907, Auszüge aus den Patentenschriften, Berlin. 
 19. Sitzungsberichte, Akademie der Wissenschaften in Wien, oddíl IIa, roč. 127-1918. (1918) 
 20. [unknown], Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure, roč. 35-1891. 
 21. [unknown], Zeitschrift für Instrumentenkunde, roč. 52-1932. (1932) Zbl0014.40101
 22. František Havelka, Teorie mechanických konstrukcí perspektiv a nástin jejich historického vývoje, rukopis habil. práce, 1960. (1960) 

Citations in EuDML Documents

top
 1. František Havelka, Příspěvek k rýsování perspektivy objektu pomocí rastrů na základě trilineární příbuznosti tří vzájemně orientovaných středových jeho projekcí
 2. František Havelka, Teorie Dürerovy soustavy a některých mechanických konstrukcí perspektiv a rovnoběžných projekcí
 3. František Havelka, Abriss der historischen Entwicklung von mechanischen Perspektivkonstruktionen. I.
 4. František Havelka, Konstrukce perspektivy a rovnoběžných projekcí pomocí rozštěpení homologie posunutím

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.