Vínany trojmocného ceru

František Březina; Jaroslav Rosický; Richard Pastorek

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1965)

 • Volume: 06, Issue: 1, page 185-(191)
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Březina, František, Rosický, Jaroslav, and Pastorek, Richard. "Vínany trojmocného ceru." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 06.1 (1965): 185-(191). <http://eudml.org/doc/23097>.

@article{Březina1965,
author = {Březina, František, Rosický, Jaroslav, Pastorek, Richard},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {185-(191)},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Vínany trojmocného ceru},
url = {http://eudml.org/doc/23097},
volume = {06},
year = {1965},
}

TY - JOUR
AU - Březina, František
AU - Rosický, Jaroslav
AU - Pastorek, Richard
TI - Vínany trojmocného ceru
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1965
PB - Palacký University Olomouc
VL - 06
IS - 1
SP - 185
EP - (191)
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23097
ER -

References

top
 1. Roman, Vaiskyja, [unknown], J. Indian Chem. Soc. 11, 179 (1934), C. Z. 1934, II, 1760. (1934) 
 2. Czudnowicz, [unknown], J. prakt. Chem. 82, 277, J. 1861, 189. 
 3. Holmberg O., [unknown], Z anorg. Chem. 53, 83 (1907). (1907) 
 4. Lortie L., [unknown], Ann. Chim. (10) 14, 407 (1930). (1930) 
 5. Zolotuchin V. K., Ošcapovskij V. V., [unknown], Ukrajin. chim. žur. 26, 510 (1960). (1960) 
 6. Březina F., Pastorek R., [unknown], dosud nepublikováno. 
 7. [unknown], Inorg. Synthesis II., str. 48, Mc Graw. Hill, New York 1946. (1946) Zbl1024.20502
 8. Přibil R., Komplexony v chemické analýze, str. 310, NČSAV, Praha 1957. (1957) 
 9. Frei V., [unknown], Čs. farm. 11, 397 (1962). (1962) 
 10. Rosický J., Termováhy s přímým záznamem křivek vážkové a diferenční termické analýzy z jednoho vzorku, - v tisku. 
 11. Haber V., Rosický J., Škramovský S., Silikáty, 7, 95 (1963). (1963) 
 12. Manning P. G., [unknown], Can. J. Chem. 41, 2557 (1963). (1963) 
 13. Pjatnickij I. V., [unknown], Usp. Chim. 32, 93 (1963). (1963) 
 14. Cozzi D., Vivarelli S., [unknown], Z. Elektrochem. 58, 907 (1954). (1954) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.