Funkce přenosu kontrastu optických soustav zatížených otvorovou vadou

Jiří Keprt

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1969)

 • Volume: 10, Issue: 1, page 169-185
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Keprt, Jiří. "Funkce přenosu kontrastu optických soustav zatížených otvorovou vadou." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 10.1 (1969): 169-185. <http://eudml.org/doc/23186>.

@article{Keprt1969,
author = {Keprt, Jiří},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {169-185},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Funkce přenosu kontrastu optických soustav zatížených otvorovou vadou},
url = {http://eudml.org/doc/23186},
volume = {10},
year = {1969},
}

TY - JOUR
AU - Keprt, Jiří
TI - Funkce přenosu kontrastu optických soustav zatížených otvorovou vadou
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1969
PB - Palacký University Olomouc
VL - 10
IS - 1
SP - 169
EP - 185
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23186
ER -

References

top
 1. Havelka B., Geometrická optika I, ČSAV Praha 1955. (1955) 
 2. Havelka B., Geometrická optika II, ČSAV Praha 1956. (1956) 
 3. Havelka B., Tři práce o kvalitě optického obrazu, Rozpravy ČSAV, Praha 1956. (1956) 
 4. Havelka B., Určení struktury obrazu optické soustavy a nejpříznivější obrazové roviny, Sborník VŠP v Olomouci, 1957. (1957) 
 5. Havelka B., Zobrazení z hlediska vlnové optiky, SPN Praha 1966 (Učební texty vysokých škol). (1966) 
 6. Maréchal, Françon, Diffraction structure des images, Paris 1960. (1960) 
 7. Keprt J., Některá explicitní vyjádření optické funkce přenosu, ACTA UP Olomucensis 1967, 24, 91. (1967) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.