Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty

Milan Bednařík; Miroslava Široká

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1971)

 • Volume: 11, Issue: 1, page 181-196
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Bednařík, Milan, and Široká, Miroslava. "Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 11.1 (1971): 181-196. <http://eudml.org/doc/23215>.

@article{Bednařík1971,
author = {Bednařík, Milan, Široká, Miroslava},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {181-196},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty},
url = {http://eudml.org/doc/23215},
volume = {11},
year = {1971},
}

TY - JOUR
AU - Bednařík, Milan
AU - Široká, Miroslava
TI - Didaktické testy ve vyučování fyzice v prvním ročníku přírodovědecké fakulty
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1971
PB - Palacký University Olomouc
VL - 11
IS - 1
SP - 181
EP - 196
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23215
ER -

References

top
 1. Linhart J., Psychologie učení, SPN, Praha 1967. (1967) 
 2. Hrdličková J., Diagnostické metody ve vyučování fyzice, Ústav učitelského vzdělání na UK, Praha 1969. (1969) 
 3. Marek J. a kol., Fyzika pro 1. ročník SVVŠ, SPN, Praha 1964. (1964) 
 4. Bělař A., Fuka J., Rudolf V., Mechanika a akustika, Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1964. (1964) 
 5. Základy fyziky pro studující nefyzikálních oborů I, Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1966. (1966) 
 6. Meili R., Rohracher H., Učebnice experimentální psychologie, SPN, Praha 1967. (1967) 
 7. Chaimcey H., Dobbin J., Testing, New York 1963. (1963) 
 8. Široká M., Tillich J., Cvičení z experimentální fyziky, Učební texty vysokých škol. SPN, Praha 1963. (1963) 
 9. Cvičení z fyziky pro studující nefyzikálních oborů, Učební texty vysokých škol. Ediční středisko UP, Olomouc 1968. (1968) 
 10. Bednařík M., Statistické zpracování testů vědomostí ve fyzice, Acta Universitatis Palackianae Olomucensis 1969, Facultas rerum naturalium - Tom 30, s. 155-168. (1969) 
 11. Franc L., Bednařík M., Přijímací zkoušky z fyziky na přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci, Fyzika ve škole 5, 1967, č. 7, s. 316 - 320. (1967) 
 12. Lindquist E. F., Statistická analýza v pedagogickém výzkumu, SPN, Praha 1967. (1967) 
 13. Mittenecker E., Plánování a statistické hodnocení experimentů, SPN, Praha 1968. (1968) 
 14. Guilford J. P., Podstawowe metody statystyczne w psychologii i pedagogice, Paňstwowe wydawnictwo naukowe, Warszawa 1964. (1964) 
 15. Itelson L., Mathematische und kybernetische Methoden in der Pädagogik, Volk und Wissen Volkseigener Verlag, Berlin 1967. (1967) 
 16. Janko J., Statistické tabulky, Nakladatelství ČSAV, Praha 1958. (1958) MR0150924
 17. Hniličková J., Zpracování standardního didaktického testu z fyziky, Pedagogika 18, 1968, č. 2, s. 203-216. (1968) 
 18. Bednařík M., Široká M., Výsledek průzkumu vědomostí z fyziky u skupiny absolventů střední školy, Fyzika ve škole 8,1969, č. 2, s. 90-98. (1969) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.