Príspevok k zaradeniu štatistických prvkov do stredoškolskej fyziky

Jozef Janovič

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1972)

 • Volume: 12, Issue: 1, page 147-153
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Janovič, Jozef. "Príspevok k zaradeniu štatistických prvkov do stredoškolskej fyziky." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 12.1 (1972): 147-153. <http://eudml.org/doc/23254>.

@article{Janovič1972,
author = {Janovič, Jozef},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {slo},
number = {1},
pages = {147-153},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Príspevok k zaradeniu štatistických prvkov do stredoškolskej fyziky},
url = {http://eudml.org/doc/23254},
volume = {12},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Janovič, Jozef
TI - Príspevok k zaradeniu štatistických prvkov do stredoškolskej fyziky
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1972
PB - Palacký University Olomouc
VL - 12
IS - 1
SP - 147
EP - 153
LA - slo
UR - http://eudml.org/doc/23254
ER -

References

top
 1. Vanovič J., Fyzika pro vyššie triedy stredných škol, Bratislava, 1941. (1941) 
 2. [2J Chytilová M., Pavlík B., Šoler K., Vlach B., Fyzika pre tretiu triedu gymnázií, Bratislava, 1952. (1952) 
 3. Šoler K., Lehár F., Fuka J., Fyzika pre desiaty ročník všeobecnovzdelávacích stredných škôl, Praha, 1954. (1954) 
 4. Šoler K., Dibelka J., Fischer J., Kašpar E., Fyzika pre deviaty ročník jedenásťročných stredných škôl, Bratislava, 1958. (1958) 
 5. Vanovič J., Sokol E., Thern L., Vlach B., Fyzika pre druhý ročník středných všeobecnovzdelávacich škol, Bratislava, 1966. (1966) 
 6. Lehrbuch der Physik für die erweiterte Oberschule, elftes Schuljahr, Berlin, 1961 
 7. Physik, Lehrbuch für die erweiterte Oberschule, Klasse 10, Berlin, 1963. (1963) 
 8. Peryškin A. V., Kurs fiziki, Moskva, 1966. (1966) 
 9. Baturina G. I., Logvinov I. I., Izučenije terny: „Osnovy kinetičeskoj teoriji gazov", Fizika v škole, 27, 1967, č. 6, s. 23-29. (1967) 
 10. Bludov M. I., "Šabaš veďm" i statistika, Fizika v škole, 28, 1968, č. 2, s. 35 -40. (1968) 
 11. Myšljajev A. M., Izučenije gazovych zakonov na osnove molekuljarno - kinetičeskoj teoriji, Fizika v škole, 27, 1967, č. 6, s. 29-33. (1967) 
 12. Rodina N. A., Izučenije svedenij o molekularnom strojeniji veščestva, Fizika v škole, 28, 1968, č. 3, s. 27-35. (1968) 
 13. Reznikov L. I., Izučenije vosnov molekularno - kinetičeskoj teoriji strojenija veščestva v desjatoj klasse, Fizika v škole, 24, 1964, č. 4, s. 41-45. (1964) 
 14. Reznikov L. I., Fizičeskije ideje Ejnštejna v prepodavaniji, Fizika v škole, 25, 1965, č. 6, s. 23-28, překlad „Fyzika ve škole", 8, 1960, s, 453-460. (1965) 
 15. Zvenčik J. E., Baturina G. I., Ob izučeniji statističeskich zakonomernostej, Fizika v škole, 24, 1964, č. 6, s. 53-59. (1964) 
 16. Fock E., Weber K., Lehrbuch der Physik für Gymnasien, Frankfurt am Main - Hamburg, 1965. (1965) 
 17. Orear J., Fundamental Physics, New York, 1960; ruský překlad Populjarnaja fizika. Moskva, 1964. (1960) 
 18. Physics, PSSC. Boston, 1960; ruský překlad Fizika, Moskva, 1965. (1960) Zbl0139.46402
 19. [19J, Physics, The Nuffield Foundation. London, 1967. (1967) 
 20. [20J Janovič J., Štatistické prvky vo fyzike plynov na strednej škole, Kandidátska dizertačná práca. Prírodovedecká fakulta UK v Bratislavě, 1969. (1969) 
 21. Janovič J., Kinetická teória látok a jej odraz v učebniciach fyziky pre stredné školy, In.: Univerzitas Comeniana FYZIKA II, zborník Pedagogickej fakulty UK v Bratislavě so sídlom v Trnave, v tlači. 
 22. Janovič J., Plynové zákony, Matematika a fvzika ve škole 1. 1970/71, s. XX-XX. (1970) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.