Snahy našich buditelů o reformu střední školy z hlediska vyučování přírodním vědám, zvláště fyzice

Lubomír Vašek

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1972)

 • Volume: 12, Issue: 1, page 195-203
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Vašek, Lubomír. "Snahy našich buditelů o reformu střední školy z hlediska vyučování přírodním vědám, zvláště fyzice." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 12.1 (1972): 195-203. <http://eudml.org/doc/23258>.

@article{Vašek1972,
author = {Vašek, Lubomír},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {195-203},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Snahy našich buditelů o reformu střední školy z hlediska vyučování přírodním vědám, zvláště fyzice},
url = {http://eudml.org/doc/23258},
volume = {12},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Vašek, Lubomír
TI - Snahy našich buditelů o reformu střední školy z hlediska vyučování přírodním vědám, zvláště fyzice
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1972
PB - Palacký University Olomouc
VL - 12
IS - 1
SP - 195
EP - 203
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23258
ER -

References

top
 1. Váňa a kolektiv, Dějiny pedagogiky, Praha, 1961, 28-29, 41. (1961) 
 2. [unknown], „Rátio" byla vydána r. 1586 v Římě; v r. 1705 vyšla v Praze. 
 3. Návrh zákona o reformě středni školy, Praha, SN 1925, 8. (1925) 
 4. Bartušek V., Vývoj přírodopisného vyučování na našich středních školách po stránce organizační, Praha, SN, 1937. (1937) 
 5. Štěpánek J., Dějiny c. k. vyššího gymnasia v Litomyšli, Litomyšl, 1894, 31. 
 6. Kerbach K., Monumenta Germaniae pedagogica, Bd. XXX. 1905. (1905) 
 7. Sammlung der Verordnungen und Vorschriften über die Verfassung und Einrichtung der Gymnasien, Naposledy vydán v r. 1847. 
 8. [unknown], Viz [5] str. 92. 
 9. [unknown], Viz [3] str. 10. 
 10. [unknown], Časopis českého musea, 1848, 171-197. 
 11. [unknown], Viz [12] I., str. 2. 
 12. Zeitschrift zur Forderung einer zeitgemässen Reform der Gymnasialstudien, Vycházel v letech 1848-1852. 
 13. [unknown], Jungmannův časopis, I. 1848, str. 77. 
 14. [unknown], Tamtéž, str. 153. 
 15. [unknown], Tamtéž, I., 1848, str. 191 - 195, II., 1849, str. 71-74, 139-140. (191) 
 16. [unknown], Tamtéž, II., 1849, str. 228. 
 17. Návrh plánu gymnasiálního vyučování pro rozličné krajiny rakouského mocnářství se zvláštním ohledem na Čechy, jenž na základě kritických pojednání v časopise tomto obsažených vypracován a náhledy i úsudky mnohých školníků a znalců opatřen jest, Jungmannův časopis, II., 1849, str. 5 a další. 
 18. Škola elementární a měšťanská vyšší škola, Časopis českého musea, sv. 1, 1848, 549-572. 
 19. [unknown], Gymnasium, C. Č. M., sv. 1. 1849, 108-132. 
 20. [unknown], Universita, C. Č. M., sv. 1, 1849, 227-245. 
 21. Úlohy naše, C. Č. M. 1848 1., 329-336. 
 22. O zvelebení středních škol, C. Č. M., 1849 II. 63-86. 
 23. Škola a lidé, Č. C. M., 1849, III. 73-114. 
 24. Kádner O., Kollárovy názory pedagogické, Ped. rozhledy XX, 1907. (1907) 
 25. [unknown], Jungmannův časopis, I. 1848, str. 85. 
 26. Entwurf der Organisation der Gymnasien und Realschulen in Österreich, Wien, Ministerium fur Cultus und Unterricht, 1849. 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.