Teorie elektromagnetického pole v učivu fyziky střední školy

Oldřich Lepil

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1972)

 • Volume: 12, Issue: 1, page 261-272
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Lepil, Oldřich. "Teorie elektromagnetického pole v učivu fyziky střední školy." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 12.1 (1972): 261-272. <http://eudml.org/doc/23265>.

@article{Lepil1972,
author = {Lepil, Oldřich},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {261-272},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Teorie elektromagnetického pole v učivu fyziky střední školy},
url = {http://eudml.org/doc/23265},
volume = {12},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Lepil, Oldřich
TI - Teorie elektromagnetického pole v učivu fyziky střední školy
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1972
PB - Palacký University Olomouc
VL - 12
IS - 1
SP - 261
EP - 272
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23265
ER -

References

top
 1. Vašek L., Příspěvek k hodnocení vývoje učebních osnov fyziky na našich středních školách, Gottwaldov 1964; habilitační spis, PVUP Olomouc 1965. (1964) 
 2. Physics, Physical Science Study Commitee, (Killian, J. R. ...), D. C. Heath and Co. Boston 1960; ruský překlad Nauka Moskva 1965. (1960) Zbl0139.46402
 3. Orear J., Fundamental Physics, J. Wiley New York 1961; ruský překlad Mir Moskva 1964. (1961) 
 4. Prokofjev S. N., [unknown], Izvěstija APN RSFSR, vyp. 141, 1965, s. 111. (1965) 
 5. [5J, Metodika prepodavanija fiziki v sredněj škole, tom III., (Reznikov L. I. ...), Izd. APN RSFSR Moskva 1961. (1961) 
 6. Šachmajev N. M., [unknown], Izvěstija APN RSFSR, vyp. 106, 1959, s. 99. (1959) 
 7. Havelka B., Teorie elektromagnetického pole, SPN Praha 1965. (1965) 
 8. Fyzika pro III. ročník střední všeobecně vzdělávací školy, (Fuka J. ...), 1. vydání, SPN Praha 1965. (1965) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.