New devices for experiments in electrostatics

Jan Žouželka; Zdeněk Trčka

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica (1972)

 • Volume: 12, Issue: 1, page 293-303
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Žouželka, Jan, and Trčka, Zdeněk. "Nové přístroje pro pokusy z elektrostatiky." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica 12.1 (1972): 293-303. <http://eudml.org/doc/23267>.

@article{Žouželka1972,
author = {Žouželka, Jan, Trčka, Zdeněk},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {293-303},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {Nové přístroje pro pokusy z elektrostatiky},
url = {http://eudml.org/doc/23267},
volume = {12},
year = {1972},
}

TY - JOUR
AU - Žouželka, Jan
AU - Trčka, Zdeněk
TI - Nové přístroje pro pokusy z elektrostatiky
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica-Physica-Chemica
PY - 1972
PB - Palacký University Olomouc
VL - 12
IS - 1
SP - 293
EP - 303
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23267
ER -

References

top
 1. Sirotinskij L. I. a kol., Technika vysokého napětí, SNTL, Praha 1956. (1956) 
 2. [unknown], Norma ČSN ESČ 53 - 1951. (1951) Zbl1165.94313
 3. Žouželka J., Van de Graaffův generátor se samobuzením a elektrostatický rotační voltmetr, Fyzika ve škole 8, 1969-70, č. 6, s. 348-356. (1969) 
 4. Žouželka J., Fuka J., Pokusy z fyziky na středních školách, SPN, Praha 1971. (1971) 
 5. Žouželka J., Autoemisní elektronový mikroskop, Fyzika ve škole (v tisku). 
 6. Žouželka J., Trčka Z., Zdroj vysokého napětí pro pokusy z elektrostatiky, Fyzika ve škole 8, 1969-70, č. 8, s. 473-477. (1969) 
 7. Hrubý F., Vlastnosti dvojice MOS tranzistoru KFZ 52, Sdělovací technika, 1969, č. 7, s. 207-210. (1969) 
 8. Baláš J., Výstupní charakteristiky MOS tranzistoru KF 520 Tesla, Sdělovací technika, 1968, č. 10-11, s. 372-375. (1968) 
 9. [unknown], Physikalische Handblatter fy Leybold, karta DK 537 .211; b. 
 10. Žouželka J., Široká M., Souprava pro demonstraci Franckova-Hertzova pokusu, Fyzika ve škole 8, 1969-70, č. 9, s. 544-548. (1969) 

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.