On a pedagogical experiment in the late sixties

Stanislav Židek

Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica (1987)

 • Volume: 26, Issue: 1, page 195-219
 • ISSN: 0231-9721

How to cite

top

Židek, Stanislav. "O jednom pedagogickém experimentu z konce 60.let." Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica 26.1 (1987): 195-219. <http://eudml.org/doc/23462>.

@article{Židek1987,
author = {Židek, Stanislav},
journal = {Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica},
language = {cze},
number = {1},
pages = {195-219},
publisher = {Palacký University Olomouc},
title = {O jednom pedagogickém experimentu z konce 60.let},
url = {http://eudml.org/doc/23462},
volume = {26},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Židek, Stanislav
TI - O jednom pedagogickém experimentu z konce 60.let
JO - Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Rerum Naturalium. Mathematica
PY - 1987
PB - Palacký University Olomouc
VL - 26
IS - 1
SP - 195
EP - 219
LA - cze
UR - http://eudml.org/doc/23462
ER -

References

top
 1. Zedek M. a kol., Matematika pro I.ročník středních všeobecně vzdělávacích škol, SPN, Praha 1966. (1966) 
 2. Kraemer E. a kol., Matematika pro I.ročník SVVŠ, (doplněk k učebnici). SPN, Praha 1967. (1967) 
 3. Zedek M., Pokusné učební texty matematiky pro I.ročník SVVŠ, Skriptum UP, Fakulta přírodovědecká, Olomouc, 1968. (1968) 
 4. Šedivý J., Didaktická posloupnost množinových pojmů v prvním a druhém ročníku gymnázia, Kandidátská práce, Praha 1980. (1980) 
 5. Horálek J., K některým problémům matematických didaktických testů, Kabinet pro modernizaci vyučování matematice ČSAV, Jednota československých matematiků a fyziků, Praha 1970. (1970) 
 6. Horálek J., Kombinatorika v modernizačním pokuse, Matematika ve škole, R XIX, č.5, SPN, Praha 1969. (1969) 
 7. Mikulčák J., Dějiny vyučování matematice - zdroj poučení, Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984. (1984) 
 8. Židek S., Neschází nám historie didaktiky matematiky?, Matematika a fyzika ve škole, R 15, č.4, SPN, Praha 1984. (1984) 
 9. [unknown], Výsledky pedagogického experimentu modernizovaného obsahu matematiky v I.ročníku gymnasia. Zpráva k oponentnímu řízení řešení dílčího úkolu "Nové pojetí vyučování matematice na středních všeobecně vzdělávacích školách" rezortního výzkumu MŠ-R5-11/I. Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc 1974. (1974) Zbl1170.01350

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.