Ιστορία των Μαθηματικών

 • Publisher: Ε.Μ.Ε., 1972

Book Parts

top
 1. Ό Fermat και ο απειροστικός λογισμόςFull (PDF) 
 2. Βιογραφία τον DesarguesFull (PDF) 
 3. Εργα του DesarguesFull (PDF) 
 4. Βιογραφία τον PascalFull (PDF) 
 5. Ο Pascal και ή θεωρία των κωνικών τομώνFull (PDF) 
 6. Αριθμητικά έργα του PascalFull (PDF) 
 7. Αι μελέται του Pascal επί της κνκλοειδούς και ή επακολουθήσασα αγωνιστική πρόκλησιςFull (PDF) 
 8. Οι πρόδρομοι του απειροστικού λογισμούFull (PDF) 
 9. Gilles Personnes de RobervalFull (PDF) 
 10. John WallisFull (PDF) 
 11. Rene de SluseFull (PDF) 
 12. S. degli Angeli καί P. MengoliFull (PDF) 
 13. Isaac BarrowFull (PDF) 
 14. Nicolο MercatorFull (PDF) 
 15. James και David GregoryFull (PDF) 
 16. Πρωται πρόοοδοι της αναλυτικής γεωμετρίαςFull (PDF) 
 17. Christiaan HuygensFull (PDF) 
 18. Εργα στοιχειώδους γεωμετρίαςFull (PDF) 
 19. Βιογραφία NewtonFull (PDF) 
 20. Ροή και ρέουσαFull (PDF) 
 21. Η μέθοδος των πρώτων και εσχάτων λόγωνFull (PDF) 
 22. Η θεωρία των κωνικών τόμων είς τα «Principia»Full (PDF) 
 23. Αρχή της γενικής θεωρίας των αλγεβρικών καμπύλωνFull (PDF) 
 24. Ή «Arithmetica universalis»Full (PDF) 
 25. Βιογραφία LeibnizFull (PDF) 
 26. Συνδυαστική ανάλυσις και χαρακτηριολογική γεωμετρίαFull (PDF) 
 27. Απειροστική ανάλυσιςFull (PDF) 
 28. Αριθμητική και ΆλγεβραFull (PDF) 
 29. ΓεωμετρίαFull (PDF) 
 30. Οι περί τοv NewtonFull (PDF) 
 31. Walther von TschirnhausenFull (PDF) 
 32. Ιάκωβος BernoulliFull (PDF) 
 33. Ιωάννης BernoulliFull (PDF) 
 34. De lHopitalFull (PDF) 
 35. Ή μεγάλη διένεξιςFull (PDF) 
 36. Σημειώσεις του μεταφραστούFull (PDF) 
 37. ΒιβλιογραφίαFull (PDF) 
 38. ΠαροράματαFull (PDF) 
 39. ΠροοίμιονFull (PDF) 
 40. ΟΙ Άσσυρο - ΒαβυλώνιοιFull (PDF) 
 41. Οι ΑίγυπτιοιFull (PDF) 
 42. Τα ελληνικά μαθηματικά εν συμβιώσει με την φιλοσοφίανFull (PDF) 
 43. Ό Θαλής και ή Ιωνική ΣχολήFull (PDF) 
 44. Ο Πυθαγόρας και η Ιταλική ΣχολήFull (PDF) 
 45. Ελεάται, ατομικοί, σοφισταίFull (PDF) 
 46. Ο Πλάτων καί ή ΑκαδημίαFull (PDF) 
 47. Ο εύδοξος και η Σχολή της ΚυζίκουFull (PDF) 
 48. Πρόλογος του συγγραφέωςFull (PDF) 
 49. ΠροϊμιονFull (PDF) 
 50. Τα δρώντα πρόσωπαFull (PDF) 
 51. Πρώτα έργα του N. TartagliaFull (PDF) 
 52. Μαθηματικά έργα του GardanoFull (PDF) 
 53. Διάφοροι έρευναι καυ εφευρέσεις του N. TartagliaFull (PDF) 
 54. Αι προκλήσεις της μαθηματικής μονομαχίαςFull (PDF) 
 55. Ή «Γενική Πραγματεία» του Ν. TartagliaFull (PDF) 
 56. Raffaele BombelliFull (PDF) 
 57. Giovanni Βatista BenedettiFull (PDF) 
 58. Η αριθμητική φιλολογία κατά το πρώτον ήμισυ του XVI αιώνοςFull (PDF) 
 59. C. Rudolf και Μ. StiefelFull (PDF) 
 60. Είς την Γαλλία προ τον VieteFull (PDF) 
 61. R. RecordeFull (PDF) 
 62. P. NunesFull (PDF) 
 63. Είς τάς Κάτω ΧώραςFull (PDF) 
 64. Francois VieteFull (PDF) 
 65. Αι πρώται εκδόσεις των ελλήνων κλασσικώνFull (PDF) 
 66. Μαυρόλυκος και Κομμαντΐνος.Full (PDF) 
 67. G.Β. BenedettiFull (PDF) 
 68. Guidobaldo del MonteFull (PDF) 
 69. Η προοπτική είς την Όλλανδίαν.Full (PDF) 
 70. F. VieteFull (PDF) 
 71. Υποφώσκει ή Ιστορία των μαθηματικών .Full (PDF) 
 72. Βέρνερ, Κοπέρνικος, Ραιτικός, Πιτίσκος .Full (PDF) 
 73. Tycho BraheFull (PDF) 
 74. Viete, Stevin, SnelliusFull (PDF) 
 75. To πρόβλημα τον τετραγωνισμού τον κύκλου κατά τον XVΙ αιώνα.Full (PDF) 
 76. Επίλογος: ΚλάβιοςFull (PDF) 
 77. Έπιστημονική αλληλογραφία και περιοδικός τύπος.Full (PDF) 
 78. Άκαδημίαί και επιστημονικαί εταιρείαιFull (PDF) 
 79. John NapierFull (PDF) 
 80. J. BurgiFull (PDF) 
 81. P. A. CataldiFull (PDF) 
 82. Galileo GalileiFull (PDF) 
 83. Johannes KeplerFull (PDF) 
 84. F. dAguillonFull (PDF) 
 85. Bachet de MeziriacFull (PDF) 
 86. ΠροοίμιονFull (PDF) 
 87. Bonaventura CavalieriFull (PDF) 
 88. Evangelista ToricelliFull (PDF) 
 89. Vincenzo VivianiFull (PDF) 
 90. Μ. A. Ricci και G. A. BorelliFull (PDF) 
 91. A. GirardFull (PDF) 
 92. Τ. HarriotFull (PDF) 
 93. W. OughtredFull (PDF) 
 94. Pierre HerigoneFull (PDF) 
 95. Βιογραφία τον DescartesFull (PDF) 
 96. Ελάσσονες μαθηματικοί σύγχρονοι τον DescartesFull (PDF) 
 97. To «opus magnum» του Descartes και η δημιουργία της αναλυτικής γεωμετρίας.Full (PDF) 
 98. Η αναλυτική γεωμετρία εις τάς επιστολάς τον DescartesFull (PDF) 
 99. Ή θεωρία των αριθμών είς την άλληλογραφίαν του DescartesFull (PDF) 
 100. Αλλαι σύμβολαι δοθείσαι υπό τον Descartes είς την Άγέβραν καί την γεωμετρίαν.Full (PDF) 
 101. Κριτικαί και επιθέσειςFull (PDF) 
 102. Βιογραφία τον FermatFull (PDF) 
 103. Γεωμετρικά Έργα τον Fermat.Full (PDF) 
 104. Ή αναλυτική γεωμετρία εις τον FermatFull (PDF) 
 105. Αλγεβρικά έργα τον FermatFull (PDF) 
 106. Οι Χαρακτήρες της αλεξανδρινής περιόδουFull (PDF) 
 107. Ό ΕυκλείδηςFull (PDF) 
 108. Ο ΑρχιμήδηςFull (PDF) 
 109. Ο ΑπολλώνιοςFull (PDF) 
 110. Επίλογος περί του έργου των γεωμετρών της αλεξανδρινής περιόδου.Full (PDF) 
 111. ΕρατοσθένηςFull (PDF) 
 112. ΎψικλήςFull (PDF) 
 113. Νικομήδης, Διοκλής, ΠερσεύςFull (PDF) 
 114. ΖηνόδωροςFull (PDF) 
 115. ΠάπποςFull (PDF) 
 116. ΣερήνοςFull (PDF) 
 117. 0ι σχολιασταίFull (PDF) 
 118. 64. Προοίμιο.Full (PDF) 
 119. Η ελληνική αστρονομία από του Θαλού μέχρι τον Κλαυδίον ΠτολεμαίοFull (PDF) 
 120. Ήρων ο ΑλεξανδρεύςFull (PDF) 
 121. Το «σχήμα» και ό «αριθμός» ως θεμελιώδεις εννοιαι τηςFull (PDF) 
 122. Το άλφάβητον της αριθμητικής διαλέκτου των ΕλλήνωνFull (PDF) 
 123. Ελληνική ΛογιστικήFull (PDF) 
 124. Αριθμητικά παίγνια των ΕλλήνωνFull (PDF) 
 125. Αναδρομή είς τους μαθηματικούς του ΒυζαντίουFull (PDF) 
 126. Σύγκλητος και ρωμαϊκός λαόςFull (PDF) 
 127. Κασσιόδωρος, Βοήθιος, ΙσίδωροςFull (PDF) 
 128. Βέδας και ΑλκουίνοςFull (PDF) 
 129. ΓκερβέρτοςFull (PDF) 
 130. Ερμάννος και Φράνκων, Μπέν Έσδρα και ΣαβαζόρνταFull (PDF) 
 131. Μεταφρασταί εκ της αραβικήςFull (PDF) 
 132. Τα πανεπιστήμιαFull (PDF) 
 133. ΠρολεγόμεναFull (PDF) 
 134. Τα πρώτα τεκμήριαFull (PDF) 
 135. Μεταγενέστερα έργαFull (PDF) 
 136. Τετραγωνισμός του κύκλουFull (PDF) 
 137. Τα έργα της ΆλγεβραςFull (PDF) 
 138. «Sulvasutras»Full (PDF) 
 139. AryabhataFull (PDF) 
 140. Brahmagupta και BhascaraFull (PDF) 
 141. Μαθηματικοί μεταγενέστεροιFull (PDF) 
 142. Γενικότητες περί της αραβικής αριθμητικήςFull (PDF) 
 143. Οι μεταφρασται των ελληνικών κειμένωνFull (PDF) 
 144. Ο Muhammed ibn Μusa και οι σύγχρονοι τουFull (PDF) 
 145. Abu, KamilFull (PDF) 
 146. Albategno και Abul WafaFull (PDF) 
 147. Ibu Haltham και Αl BiruniFull (PDF) 
 148. Ibn Sina και Al NasawiFull (PDF) 
 149. Κατά τον XI αιώναFull (PDF) 
 150. Nassir ed DinFull (PDF) 
 151. Άλλοι Άραβες μαθηματικοίFull (PDF) 
 152. Βιογραφία του ΛεονάρδουFull (PDF) 
 153. To Liber AbbaciFull (PDF) 
 154. To Practica geometriaFull (PDF) 
 155. Εργα μικρότεραFull (PDF) 
 156. 0ι επίγονοι τον Λεονάρδου εις ΙταλίανFull (PDF) 
 157. Κατά τον XIII αιώναFull (PDF) 
 158. Κατά τον XIV αιώναFull (PDF) 
 159. Κατά τον XV αιώναFull (PDF) 
 160. Η Γεωμετρία εις βοήθειαν της ΖωγραφικήςFull (PDF) 
 161. Η αριθμητική του Treviso του 1478Full (PDF) 
 162. Η αριθμητική τον Bainberg του 1483Full (PDF) 
 163. Η «Τριμερής» αριθμιτική του Ν. Chuquet (1484) .Full (PDF) 
 164. J. WidmannFull (PDF) 
 165. L. PacioliFull (PDF) 
 166. Σημειώσεις μεταφραστούFull (PDF) 
 167. Βιβλιογραφία κατά ΚεφάλαιονFull (PDF) 
 168. Πρόλογος του συγγραφέως εις το τρίτο τόμοFull (PDF) 
 169. Μέρος Ι: Εις την γερμανικήν Έλβετίαν - Ιωάννης BernoulliFull (PDF) 
 170. Οι Bernoulli των επομένων γενεώνFull (PDF) 
 171. Jacob Heinrich HermannFull (PDF) 
 172. Μέρος ΙΙ: Εις την Αγγλίαν - Ο Berkeley και ή εξ αυτού προελθούσα λογομαχίαFull (PDF) 
 173. Colin MaclaurinFull (PDF) 
 174. Nicholas SaundersonFull (PDF) 
 175. James StirlingFull (PDF) 
 176. Abraham de MoivreFull (PDF) 
 177. Brook TaylorFull (PDF) 
 178. Stone και CotesFull (PDF) 
 179. Μέρος Ι: Είς την Ίταλίαν - Guido GrandiFull (PDF) 
 180. Οι αδελφοί ManfrediFull (PDF) 
 181. Jacopo Francesco RiccatiFull (PDF) 
 182. Giulio Carlo FagnanoFull (PDF) 
 183. Maria Gaetana AgnesiFull (PDF) 
 184. Μέρος II: Είς την Γαλλίαν - Rabuel και de GuaFull (PDF) 
 185. De LagnyFull (PDF) 
 186. Bernard Le Boyer de FontenelleFull (PDF) 
 187. Michel RolleFull (PDF) 
 188. Pierre Varignon και μερικοί σύγχρονοι τουFull (PDF) 
 189. De MaupertuisFull (PDF) 
 190. Alexis ClairautFull (PDF) 
 191. Ή θεωρία των πιθανοτήτων κατά το πρώτον στάδιον εξελίξεωςFull (PDF) 
 192. Βιογραφία του EulerFull (PDF) 
 193. Τα έργα του εις γενικάς γραμμάςFull (PDF) 
 194. ΆλγεβραFull (PDF) 
 195. Θεωρία των αριθμώνFull (PDF) 
 196. Απειροστική ανάλυσιςFull (PDF) 
 197. Πραγματείαι άλγεβρας και απειροστικού λογισμούFull (PDF) 
 198. Στοιχειώδης γεωμετρία και τριγωνομετρίαFull (PDF) 
 199. Αναλυτική και απειροστική γεωμετρίαFull (PDF) 
 200. Αμεσοι μαθηται του EulerFull (PDF) 
 201. Εις την Ίταλίαν: G. SaccheriFull (PDF) 
 202. Εις την Γαλλίαν: J. d AlembertFull (PDF) 
 203. J. A. CondorcetFull (PDF) 
 204. Alexis Fontain des BerlinsFull (PDF) 
 205. Stefan BezoutFull (PDF) 
 206. Alexandre VandermondeFull (PDF) 
 207. Εις την Έλβετιαν: J. Η. LambertFull (PDF) 
 208. G. CramerFull (PDF) 
 209. Εις την Άγγλίαν: Ε. Waring και J. WilsonFull (PDF) 
 210. John LaudenFull (PDF) 
 211. Είς την ΊταλίανFull (PDF) 
 212. Τα πρώτα έτηFull (PDF) 
 213. Δημοσιεύματα είς το ΤουρίνονFull (PDF) 
 214. Μετάβασις είς ΒερολίνονFull (PDF) 
 215. Έργασίαι επί της θεωρίας των αριθμώνFull (PDF) 
 216. Κείμενα άλγεβραςFull (PDF) 
 217. Ερευναι επί της απειροστικής αναλύσεωςFull (PDF) 
 218. Ό Lagrange εις ΠαρισίουςFull (PDF) 
 219. Ενας μαθητής του Lagrange : F. D. de FoncenexFull (PDF) 
 220. Eνας αντίπαλος τον Lagrange: Η. WronskiFull (PDF) 
 221. Εις την Γαλλίαν.Full (PDF) 
 222. Bossut και CousinFull (PDF) 
 223. Pierre Simon LaplaceFull (PDF) 
 224. Adrien Marie LegendreFull (PDF) 
 225. Abrogast και KrampFull (PDF) 
 226. Sylvestre Francois LacroixFull (PDF) 
 227. Εις την ΊταλίανFull (PDF) 
 228. Εις την ΆγγλίανFull (PDF) 
 229. Γεωμετρική παράστασις των μιγάδων αριθμώνFull (PDF) 
 230. Μέρος Ι: Επάνω είς τα ίχνη των αρχαίων γεωμετρων . Εις την ΆγγλίανFull (PDF) 
 231. Είς την Γαλλικήν Έλβετίαν: Bertrand και Lhuiller .Full (PDF) 
 232. Εις την ΊταλίανFull (PDF) 
 233. Μέρος II: Οι πρόδρομοι μιας μεταμορφώσεως της γεωμετρίας . Amedee Francois FrezierFull (PDF) 
 234. Gaspard MongeFull (PDF) 
 235. Σννεργάται καΐ άμεσοι μαθηται τον Monge: Lacroix και Hachette, Dupin και BrianchonFull (PDF) 
 236. Carnot, Gergonne, PonceletFull (PDF) 
 237. Μέρος Ι : Πραγματειογράφοι και συνδυαστικοίFull (PDF) 
 238. Μέρος ΙΙ : Karl Friedrich Gauss. ΒιογραφίαFull (PDF) 
 239. Αριθμητικά έργαFull (PDF) 
 240. Αλγεβρικά έργα - Έργα αναλύσεωςFull (PDF) 
 241. Αρχαί της γεωμετρίαςFull (PDF) 
 242. Απειροστική ΓεωμετρίαFull (PDF) 
 243. Σημειώσεις ΜεταφραστούFull (PDF) 
 244. Β. BolzanoFull (PDF) 
 245. A. L. CauchyFull (PDF) 
 246. Ν. Η. AbelFull (PDF) 
 247. Κ. G. J. JacobiFull (PDF) 
 248. Είς την ΓαλλίανFull (PDF) 
 249. Είς την ΑγγλίανFull (PDF) 
 250. Είς την ΓερμανίανFull (PDF) 
 251. Μ. Chasles καί άμεσοι μαθηταί τουFull (PDF) 
 252. A. F. MoebiusFull (PDF) 
 253. J. SteinerFull (PDF) 
 254. Κ. G. C. von StaudtFull (PDF) 
 255. L. CremonaFull (PDF) 
 256. J.PluckerFull (PDF) 
 257. D. Chelini και Ο. HesseFull (PDF) 
 258. Εις την Αγγλίαν Boole, Cayley, Sylvester και διάδοχοι τωνFull (PDF) 
 259. Είς την Γερμανία Από του Aronhold είς τον KleinFull (PDF) 
 260. Είς την Ιταλίαν: G. BattagliniFull (PDF) 
 261. Μή ευκλείδειος γεωμετρίαFull (PDF) 
 262. Πολυδιάστατος γεωμετρίαFull (PDF) 
 263. Αντικαταστάσεις . Ομάδες μετασχηματισμώνFull (PDF) 
 264. Ισοπαραλληλίαι και Θεωρία του χώρου .Full (PDF) 
 265. Κβατέρνια και ΑλγεβραιFull (PDF) 
 266. Εις τάς γαλλοφώνους χώραςFull (PDF) 
 267. Εις την ΓερμανίανFull (PDF) 
 268. Εις την Ρωσσίαν: P. L. CebyceffFull (PDF) 
 269. Οι ιστορικοίFull (PDF) 
 270. ΕπίλογοςFull (PDF) 
 271. Τα μαθηματικά εις την άπω ΆνατολήνFull (PDF) 
 272. Σημειώσεις του μεταφραστούFull (PDF) 
 273. Βιβλιογραφία κατά ΚεφάλαιονFull (PDF) 
 274. ευρετήριο ονομάτωνFull (PDF) 
 275. GINO LORIAFull (PDF) 
 276. Ελληνική ΒιβλιογραφίαFull (PDF) 
 277. Συνοπτικός πίνακας των περιεχομένων των τριών τόμωνFull (PDF) 
 278. συνοπτικός πίνακας περιεχομένων και των τριών τόμωνFull (PDF) 

How to cite

top

Ιστορία των Μαθηματικών. 1972. <http://eudml.org/doc/235916>.

@book{Unknown1972,
language = {gre},
month = {1},
publisher = {Ε.Μ.Ε.},
title = {Ιστορία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/235916},
year = {1972},
}

TY - BOOK
TI - Ιστορία των Μαθηματικών
DA - 1972/1//
PB - Ε.Μ.Ε.
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235916
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.