Επιμόρφωση στη Διδακτική Βασισμένη στη LOGO εμπειρία από το ΠΕΚ Αθήνας κατά το σχ. έτος 1992-93

Λ. Στεργιοπούλου; Γ. Γυφτοδήμος; Χ. Κυνηγός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 298-317

How to cite

top

Λ. Στεργιοπούλου, Γ. Γυφτοδήμος, and Χ. Κυνηγός. "Επιμόρφωση στη Διδακτική Βασισμένη στη LOGO εμπειρία από το ΠΕΚ Αθήνας κατά το σχ. έτος 1992-93." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 298-317. <http://eudml.org/doc/235926>.

@article{Λ1993,
author = {Λ. Στεργιοπούλου, Γ. Γυφτοδήμος, Χ. Κυνηγός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {298-317},
title = {Επιμόρφωση στη Διδακτική Βασισμένη στη LOGO εμπειρία από το ΠΕΚ Αθήνας κατά το σχ. έτος 1992-93},
url = {http://eudml.org/doc/235926},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Στεργιοπούλου
AU - Γ. Γυφτοδήμος
AU - Χ. Κυνηγός
TI - Επιμόρφωση στη Διδακτική Βασισμένη στη LOGO εμπειρία από το ΠΕΚ Αθήνας κατά το σχ. έτος 1992-93
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 298
EP - 317
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235926
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.