Πρόβλημα Fermat-σημείο Stainer Διδακτική αντιμετώπιση τους με μέσα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού.

Ευγένιος Αυγερινός; Εμμανουήλ Κιουλάφας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 552-559

How to cite

top

Ευγένιος Αυγερινός, and Εμμανουήλ Κιουλάφας. "Πρόβλημα Fermat-σημείο Stainer Διδακτική αντιμετώπιση τους με μέσα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 552-559. <http://eudml.org/doc/235931>.

@article{ΕυγένιοςΑυγερινός2002,
author = {Ευγένιος Αυγερινός, Εμμανουήλ Κιουλάφας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {552-559},
title = {Πρόβλημα Fermat-σημείο Stainer Διδακτική αντιμετώπιση τους με μέσα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού.},
url = {http://eudml.org/doc/235931},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Ευγένιος Αυγερινός
AU - Εμμανουήλ Κιουλάφας
TI - Πρόβλημα Fermat-σημείο Stainer Διδακτική αντιμετώπιση τους με μέσα του σύγχρονου τεχνικού πολιτισμού.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 552
EP - 559
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235931
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.