Σχολικές απογραφές. Μια εκπαιδευτική πρόταση.

Σωτήρης Γκέκας; Θεοδόσης Κωτόπουλος; Ιωάννης Νοΐτσης; Τρύφων Τερζόγλου; Ευάνθης Χατζηβασιλείου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 449-460

How to cite

top

Σωτήρης Γκέκας, et al. "Σχολικές απογραφές. Μια εκπαιδευτική πρόταση.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 449-460. <http://eudml.org/doc/235959>.

@article{ΣωτήρηςΓκέκας2002,
author = {Σωτήρης Γκέκας, Θεοδόσης Κωτόπουλος, Ιωάννης Νοΐτσης, Τρύφων Τερζόγλου, Ευάνθης Χατζηβασιλείου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {449-460},
title = {Σχολικές απογραφές. Μια εκπαιδευτική πρόταση.},
url = {http://eudml.org/doc/235959},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Σωτήρης Γκέκας
AU - Θεοδόσης Κωτόπουλος
AU - Ιωάννης Νοΐτσης
AU - Τρύφων Τερζόγλου
AU - Ευάνθης Χατζηβασιλείου
TI - Σχολικές απογραφές. Μια εκπαιδευτική πρόταση.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 449
EP - 460
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235959
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.