ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990)

 • Issue: 7, page 167-168

How to cite

top

"ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1990): 167-168. <http://eudml.org/doc/235981>.

@article{Unknown1990,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {7},
pages = {167-168},
title = {ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ},
url = {http://eudml.org/doc/235981},
year = {1990},
}

TY - JOUR
TI - ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ Γ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1990
IS - 7
SP - 167
EP - 168
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/235981
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.