Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική

Λουϊζα Πάσχου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 76-84

How to cite

top

Λουϊζα Πάσχου. "Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 76-84. <http://eudml.org/doc/236003>.

@article{ΛουϊζαΠάσχου1995,
author = {Λουϊζα Πάσχου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {76-84},
title = {Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική},
url = {http://eudml.org/doc/236003},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Λουϊζα Πάσχου
TI - Γεωμετρία και Αρχιτεκτονική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 76
EP - 84
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236003
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.