Μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των επαγωγικών φαινομένων

Βασίλης Παλίλης; Γιώργος Πολυζώης; Ηλίας Τσιγαρίδας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995)

 • Issue: 12, page 37-45

How to cite

top

Βασίλης Παλίλης, Γιώργος Πολυζώης, and Ηλίας Τσιγαρίδας. "Μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των επαγωγικών φαινομένων." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1995): 37-45. <http://eudml.org/doc/236045>.

@article{ΒασίληςΠαλίλης1995,
author = {Βασίλης Παλίλης, Γιώργος Πολυζώης, Ηλίας Τσιγαρίδας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {12},
pages = {37-45},
title = {Μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των επαγωγικών φαινομένων},
url = {http://eudml.org/doc/236045},
year = {1995},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλης Παλίλης
AU - Γιώργος Πολυζώης
AU - Ηλίας Τσιγαρίδας
TI - Μελέτη της ασυμπτωτικής συμπεριφοράς των επαγωγικών φαινομένων
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1995
IS - 12
SP - 37
EP - 45
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236045
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.