Φύλλα εργασιών και δραστηριότητες για τη διδασκαλία των συναρτήσεων στη Γ΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια υπολογιστή

Νικόλαος Ζαράνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 586-596

How to cite

top

Νικόλαος Ζαράνης. "Φύλλα εργασιών και δραστηριότητες για τη διδασκαλία των συναρτήσεων στη Γ΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια υπολογιστή." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 586-596. <http://eudml.org/doc/236056>.

@article{ΝικόλαοςΖαράνης2005,
author = {Νικόλαος Ζαράνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {586-596},
title = {Φύλλα εργασιών και δραστηριότητες για τη διδασκαλία των συναρτήσεων στη Γ΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια υπολογιστή},
url = {http://eudml.org/doc/236056},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Νικόλαος Ζαράνης
TI - Φύλλα εργασιών και δραστηριότητες για τη διδασκαλία των συναρτήσεων στη Γ΄ Γυμνασίου με τη βοήθεια υπολογιστή
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 586
EP - 596
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236056
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.