Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών και Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο

Γιάννος Καρανίκας; Γιάννης Βλάχος; Παναγιώτης Κόκκοτας

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 122-133

How to cite

top

Γιάννος Καρανίκας, Γιάννης Βλάχος, and Παναγιώτης Κόκκοτας. "Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών και Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 122-133. <http://eudml.org/doc/236060>.

@article{ΓιάννοςΚαρανίκας1993,
author = {Γιάννος Καρανίκας, Γιάννης Βλάχος, Παναγιώτης Κόκκοτας},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {122-133},
title = {Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών και Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο},
url = {http://eudml.org/doc/236060},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννος Καρανίκας
AU - Γιάννης Βλάχος
AU - Παναγιώτης Κόκκοτας
TI - Η εποικοδομητική προσέγγιση στη διδασκαλία και στη μάθηση των Μαθηματικών και Φυσικών στο Δημοτικό Σχολείο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 122
EP - 133
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236060
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.