Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 268-281

How to cite

top

Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου. "Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 268-281. <http://eudml.org/doc/236074>.

@article{ΕπαμεινώνδαςΕυθυμόγλου2001,
author = {Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {268-281},
title = {Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση},
url = {http://eudml.org/doc/236074},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Επαμεινώνδας Ευθυμόγλου
TI - Γεωμετρία: αλφαβητισμός του ανθρώπου στο καινούριο από την αρχαιότητα ως σήμερα. Προτάσεις για την β/θ μια εκπ/ση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 268
EP - 281
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236074
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.