Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών

Νίκος Μάντζιος; Στυλιανή Χρόνη; Γιάννης Θεοδωράκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 697-698

How to cite

top

Νίκος Μάντζιος, Στυλιανή Χρόνη, and Γιάννης Θεοδωράκης. "Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 697-698. <http://eudml.org/doc/236085>.

@article{ΝίκοςΜάντζιος2004,
author = {Νίκος Μάντζιος, Στυλιανή Χρόνη, Γιάννης Θεοδωράκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {697-698},
title = {Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236085},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Νίκος Μάντζιος
AU - Στυλιανή Χρόνη
AU - Γιάννης Θεοδωράκης
TI - Αυτοδιάλογος για μείωση άγχους και βελτίωση επίδοσης σε τεστ Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 697
EP - 698
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236085
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.