Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση

Λάππας Διονύσιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 190-196

How to cite

top

Λάππας Διονύσιος. "Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 190-196. <http://eudml.org/doc/236130>.

@article{ΛάππαςΔιονύσιος1999,
author = {Λάππας Διονύσιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {190-196},
title = {Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση},
url = {http://eudml.org/doc/236130},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Λάππας Διονύσιος
TI - Θεωρητική Κατάρτιση ή Επιμόρφωση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 190
EP - 196
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236130
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.