Εξελίξεις στην ανάπτυξη μαθημ. προγραμμάτων στη Μ. Εκπ/ση. Η Ελληνική πραγματικότητα.

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983)

 • Issue: 1, page 139-155

How to cite

top

"Εξελίξεις στην ανάπτυξη μαθημ. προγραμμάτων στη Μ. Εκπ/ση. Η Ελληνική πραγματικότητα.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1983): 139-155. <http://eudml.org/doc/236187>.

@article{Unknown1983,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {1},
pages = {139-155},
title = {Εξελίξεις στην ανάπτυξη μαθημ. προγραμμάτων στη Μ. Εκπ/ση. Η Ελληνική πραγματικότητα.},
url = {http://eudml.org/doc/236187},
year = {1983},
}

TY - JOUR
TI - Εξελίξεις στην ανάπτυξη μαθημ. προγραμμάτων στη Μ. Εκπ/ση. Η Ελληνική πραγματικότητα.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1983
IS - 1
SP - 139
EP - 155
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236187
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.