Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας και σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία

Έλενα Βασιλείου; Σοφία Δελικωστίδη; Τάσος Πατρώνης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 423-430

How to cite

top

Έλενα Βασιλείου, Σοφία Δελικωστίδη, and Τάσος Πατρώνης. "Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας και σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 423-430. <http://eudml.org/doc/236224>.

@article{ΈλεναΒασιλείου1999,
author = {Έλενα Βασιλείου, Σοφία Δελικωστίδη, Τάσος Πατρώνης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {423-430},
title = {Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας και σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία},
url = {http://eudml.org/doc/236224},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Έλενα Βασιλείου
AU - Σοφία Δελικωστίδη
AU - Τάσος Πατρώνης
TI - Γέφυρες Πολιτισμικής Επικοινωνίας και σχέδια δράσης σε ένα ταραγμένο κόσμο.Ένα Ελληνο-Δανέζικο Πείραμα στη Μαθηματική Παιδεία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 423
EP - 430
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236224
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.