Η μετάβαση από τους συγκεκριμένους στους αφηρημένους αριθμούς και η κατασκευή Μαθηματικών μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση

Δ. Α. Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987)

 • Issue: 4, page 342-348

How to cite

top

Δ. Α. Καραγεώργος. "Η μετάβαση από τους συγκεκριμένους στους αφηρημένους αριθμούς και η κατασκευή Μαθηματικών μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1987): 342-348. <http://eudml.org/doc/236263>.

@article{Δ1987,
author = {Δ. Α. Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {4},
pages = {342-348},
title = {Η μετάβαση από τους συγκεκριμένους στους αφηρημένους αριθμούς και η κατασκευή Μαθηματικών μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236263},
year = {1987},
}

TY - JOUR
AU - Δ. Α. Καραγεώργος
TI - Η μετάβαση από τους συγκεκριμένους στους αφηρημένους αριθμούς και η κατασκευή Μαθηματικών μοντέλων στην υποχρεωτική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1987
IS - 4
SP - 342
EP - 348
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236263
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.