Μια διαφορετική θεμελίωση της Ευκλείδειου Γεωμετρίας. Το Ευκλείδειο αίτημα σαν θεώρημα

Νέστωρ Χαραλάμπους

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 488-494

How to cite

top

Νέστωρ Χαραλάμπους. "Μια διαφορετική θεμελίωση της Ευκλείδειου Γεωμετρίας. Το Ευκλείδειο αίτημα σαν θεώρημα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 488-494. <http://eudml.org/doc/236275>.

@article{ΝέστωρΧαραλάμπους1997,
author = {Νέστωρ Χαραλάμπους},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {488-494},
title = {Μια διαφορετική θεμελίωση της Ευκλείδειου Γεωμετρίας. Το Ευκλείδειο αίτημα σαν θεώρημα},
url = {http://eudml.org/doc/236275},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Νέστωρ Χαραλάμπους
TI - Μια διαφορετική θεμελίωση της Ευκλείδειου Γεωμετρίας. Το Ευκλείδειο αίτημα σαν θεώρημα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 488
EP - 494
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236275
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.