Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας

Δημήτρης Κοντογεώργης; Δημήτρης Ευσταθόπουλος; Σπύρος Ζουπάνος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 479-490

How to cite

top

Δημήτρης Κοντογεώργης, Δημήτρης Ευσταθόπουλος, and Σπύρος Ζουπάνος. "Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 479-490. <http://eudml.org/doc/236286>.

@article{ΔημήτρηςΚοντογεώργης1999,
author = {Δημήτρης Κοντογεώργης, Δημήτρης Ευσταθόπουλος, Σπύρος Ζουπάνος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {479-490},
title = {Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας},
url = {http://eudml.org/doc/236286},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Δημήτρης Κοντογεώργης
AU - Δημήτρης Ευσταθόπουλος
AU - Σπύρος Ζουπάνος
TI - Ο Η/Υ ως ένα δυναμικό εργαλείο παρουσίασης των γεωμετρικών τόπων της Αναλυτικής Γεωμετρίας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 479
EP - 490
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236286
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.