Η διδακτική των μαθημτικών στο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.)

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 108-121

How to cite

top

"Η διδακτική των μαθημτικών στο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.)." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 108-121. <http://eudml.org/doc/236344>.

@article{Unknown1993,
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {108-121},
title = {Η διδακτική των μαθημτικών στο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.)},
url = {http://eudml.org/doc/236344},
year = {1993},
}

TY - JOUR
TI - Η διδακτική των μαθημτικών στο Δημοτικό Σχολείο (Δ.Σ.)
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 108
EP - 121
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236344
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.