Μαθηματικά στους Αρχαίους Πολιτισμούς: Επίπεδα ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις.

Θεόδωρος Εξαρχάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002)

 • Issue: 19, page 1-34

How to cite

top

Θεόδωρος Εξαρχάκος. "Μαθηματικά στους Αρχαίους Πολιτισμούς: Επίπεδα ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2002): 1-34. <http://eudml.org/doc/236346>.

@article{ΘεόδωροςΕξαρχάκος2002,
author = {Θεόδωρος Εξαρχάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {19},
pages = {1-34},
title = {Μαθηματικά στους Αρχαίους Πολιτισμούς: Επίπεδα ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις.},
url = {http://eudml.org/doc/236346},
year = {2002},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Εξαρχάκος
TI - Μαθηματικά στους Αρχαίους Πολιτισμούς: Επίπεδα ανάπτυξης και αλληλεπιδράσεις.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2002
IS - 19
SP - 1
EP - 34
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236346
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.