Ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας και των συναισθημάτων των μαθητών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών

Κωνσταντίνος Νάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 312-330

How to cite

top

Κωνσταντίνος Νάκος. "Ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας και των συναισθημάτων των μαθητών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 312-330. <http://eudml.org/doc/236380>.

@article{ΚωνσταντίνοςΝάκος2003,
author = {Κωνσταντίνος Νάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {312-330},
title = {Ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας και των συναισθημάτων των μαθητών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236380},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Κωνσταντίνος Νάκος
TI - Ο παιδαγωγικός ρόλος της οικογένειας και των συναισθημάτων των μαθητών στη Διδασκαλία των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 312
EP - 330
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236380
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.