Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ

Ιωάννης Γαβριηλίδης; Βασίλειος Χατζηφιλιπίδης; Πέτρος Γαβριηλίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 446-458

How to cite

top

Ιωάννης Γαβριηλίδης, Βασίλειος Χατζηφιλιπίδης, and Πέτρος Γαβριηλίδης. "Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 446-458. <http://eudml.org/doc/236413>.

@article{ΙωάννηςΓαβριηλίδης1999,
author = {Ιωάννης Γαβριηλίδης, Βασίλειος Χατζηφιλιπίδης, Πέτρος Γαβριηλίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {446-458},
title = {Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ},
url = {http://eudml.org/doc/236413},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Ιωάννης Γαβριηλίδης
AU - Βασίλειος Χατζηφιλιπίδης
AU - Πέτρος Γαβριηλίδης
TI - Εκμάθηση αρίθμησης και αριθμητικών πράξεων σε μαθητές δημοτικού με χρήση Η/Υ
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 446
EP - 458
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236413
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.