Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών

Βάσω Σπηλιωτοπούλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001)

 • Issue: 18, page 435-446

How to cite

top

Βάσω Σπηλιωτοπούλου. "Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2001): 435-446. <http://eudml.org/doc/236416>.

@article{ΒάσωΣπηλιωτοπούλου2001,
author = {Βάσω Σπηλιωτοπούλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {18},
pages = {435-446},
title = {Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών},
url = {http://eudml.org/doc/236416},
year = {2001},
}

TY - JOUR
AU - Βάσω Σπηλιωτοπούλου
TI - Εκπαιδευτικοί και όψεις του επιστημονικού αλφαβητισμού: η περίπτωση των κυβοειδών καρπουζιών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2001
IS - 18
SP - 435
EP - 446
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236416
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.