Οι φυσικές αρχές της διαφορικής Γεωμετρίας βάση για την γεωμετρική περιγραφή της φύσης του βαρυτικού πεδίου

Παναγιώτης Σταυρινός

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 102-111

How to cite

top

Παναγιώτης Σταυρινός. "Οι φυσικές αρχές της διαφορικής Γεωμετρίας βάση για την γεωμετρική περιγραφή της φύσης του βαρυτικού πεδίου." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 102-111. <http://eudml.org/doc/236446>.

@article{ΠαναγιώτηςΣταυρινός2000,
author = {Παναγιώτης Σταυρινός},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {102-111},
title = {Οι φυσικές αρχές της διαφορικής Γεωμετρίας βάση για την γεωμετρική περιγραφή της φύσης του βαρυτικού πεδίου},
url = {http://eudml.org/doc/236446},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Παναγιώτης Σταυρινός
TI - Οι φυσικές αρχές της διαφορικής Γεωμετρίας βάση για την γεωμετρική περιγραφή της φύσης του βαρυτικού πεδίου
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 102
EP - 111
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236446
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.