Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των Μαθηματικών

Π. Γεωργιάδης; Σ. Μπακογιάννης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 223-234

How to cite

top

Π. Γεωργιάδης, and Σ. Μπακογιάννης. "Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 223-234. <http://eudml.org/doc/236460>.

@article{Π1997,
author = {Π. Γεωργιάδης, Σ. Μπακογιάννης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {223-234},
title = {Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236460},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Π. Γεωργιάδης
AU - Σ. Μπακογιάννης
TI - Χαρακτηριστικά εκπαιδευτικού λογισμικού πολυμέσων για την υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 223
EP - 234
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236460
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.