Διακριτά Μαθηματικά : Μια δυνατότητα εξόδου από την κρίση των Μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση

Βασίλης Βισκαδουράκης; Παναγιώτης Σπύρου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 125-136

How to cite

top

Βασίλης Βισκαδουράκης, and Παναγιώτης Σπύρου. "Διακριτά Μαθηματικά : Μια δυνατότητα εξόδου από την κρίση των Μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 125-136. <http://eudml.org/doc/236475>.

@article{ΒασίληςΒισκαδουράκης2000,
author = {Βασίλης Βισκαδουράκης, Παναγιώτης Σπύρου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {125-136},
title = {Διακριτά Μαθηματικά : Μια δυνατότητα εξόδου από την κρίση των Μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236475},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Βασίλης Βισκαδουράκης
AU - Παναγιώτης Σπύρου
TI - Διακριτά Μαθηματικά : Μια δυνατότητα εξόδου από την κρίση των Μαθηματικών στη μέση εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 125
EP - 136
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236475
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.