Εφαρμογές των μαθηματικών στη διδασκαλία

Τηλέμαχος Αυδής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 652-656

How to cite

top

Τηλέμαχος Αυδής. "Εφαρμογές των μαθηματικών στη διδασκαλία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 652-656. <http://eudml.org/doc/236479>.

@article{ΤηλέμαχοςΑυδής2000,
author = {Τηλέμαχος Αυδής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {652-656},
title = {Εφαρμογές των μαθηματικών στη διδασκαλία},
url = {http://eudml.org/doc/236479},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Τηλέμαχος Αυδής
TI - Εφαρμογές των μαθηματικών στη διδασκαλία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 652
EP - 656
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236479
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.