Μαθηματικά και Χημική Μηχανική

Γεώργιος Δημάκος; Γεώργιος Μ. Κοντογεώργης; Ιάκωβος Β. Γιακουμής; Παναγιώτης Μ. Βλάμος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998)

 • Issue: 15, page 155-169

How to cite

top

Γεώργιος Δημάκος, et al. "Μαθηματικά και Χημική Μηχανική." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1998): 155-169. <http://eudml.org/doc/236506>.

@article{ΓεώργιοςΔημάκος1998,
author = {Γεώργιος Δημάκος, Γεώργιος Μ. Κοντογεώργης, Ιάκωβος Β. Γιακουμής, Παναγιώτης Μ. Βλάμος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {15},
pages = {155-169},
title = {Μαθηματικά και Χημική Μηχανική},
url = {http://eudml.org/doc/236506},
year = {1998},
}

TY - JOUR
AU - Γεώργιος Δημάκος
AU - Γεώργιος Μ. Κοντογεώργης
AU - Ιάκωβος Β. Γιακουμής
AU - Παναγιώτης Μ. Βλάμος
TI - Μαθηματικά και Χημική Μηχανική
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1998
IS - 15
SP - 155
EP - 169
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236506
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.