Η διδακτική των Μαθηματικών και τα κυριώτερα χαρακτηριστικά αυτής στην αποδεικτική διαδικασία

Λ. Κογκέτσωφ; Μ. Κεσογλίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986)

 • Issue: 3, page 104-115

How to cite

top

Λ. Κογκέτσωφ, and Μ. Κεσογλίδης. "Η διδακτική των Μαθηματικών και τα κυριώτερα χαρακτηριστικά αυτής στην αποδεικτική διαδικασία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1986): 104-115. <http://eudml.org/doc/236515>.

@article{Λ1986,
author = {Λ. Κογκέτσωφ, Μ. Κεσογλίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {3},
pages = {104-115},
title = {Η διδακτική των Μαθηματικών και τα κυριώτερα χαρακτηριστικά αυτής στην αποδεικτική διαδικασία},
url = {http://eudml.org/doc/236515},
year = {1986},
}

TY - JOUR
AU - Λ. Κογκέτσωφ
AU - Μ. Κεσογλίδης
TI - Η διδακτική των Μαθηματικών και τα κυριώτερα χαρακτηριστικά αυτής στην αποδεικτική διαδικασία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1986
IS - 3
SP - 104
EP - 115
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236515
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.