Η Αστρονομία ως μάθημα Α΄ ανάθεσης των Μαθηματικών (ΠΕ03) στην Δ/θμια Εκπ/ση

Μιχάλης Χρυσοβέργης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 579-587

How to cite

top

Μιχάλης Χρυσοβέργης. "Η Αστρονομία ως μάθημα Α΄ ανάθεσης των Μαθηματικών (ΠΕ03) στην Δ/θμια Εκπ/ση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 579-587. <http://eudml.org/doc/236520>.

@article{ΜιχάληςΧρυσοβέργης2000,
author = {Μιχάλης Χρυσοβέργης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {579-587},
title = {Η Αστρονομία ως μάθημα Α΄ ανάθεσης των Μαθηματικών (ΠΕ03) στην Δ/θμια Εκπ/ση},
url = {http://eudml.org/doc/236520},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Χρυσοβέργης
TI - Η Αστρονομία ως μάθημα Α΄ ανάθεσης των Μαθηματικών (ΠΕ03) στην Δ/θμια Εκπ/ση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 579
EP - 587
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236520
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.