Γραμμικός Προγραμματισμός : Η μέθοδος Simplex -- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία

Μιχάλης Βόσκογλου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000)

 • Issue: 17, page 613-621

How to cite

top

Μιχάλης Βόσκογλου. "Γραμμικός Προγραμματισμός : Η μέθοδος Simplex -- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2000): 613-621. <http://eudml.org/doc/236530>.

@article{ΜιχάληςΒόσκογλου2000,
author = {Μιχάλης Βόσκογλου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {17},
pages = {613-621},
title = {Γραμμικός Προγραμματισμός : Η μέθοδος Simplex -- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία},
url = {http://eudml.org/doc/236530},
year = {2000},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Βόσκογλου
TI - Γραμμικός Προγραμματισμός : Η μέθοδος Simplex -- Εφαρμογές στη Διοίκηση και Οικονομία
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2000
IS - 17
SP - 613
EP - 621
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236530
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.