Φροντιστήρια. Εκπαίδευση και μαθηματικά στην Κύπρο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο Λύκεια

Γρηγόρης Α. Μακρίδης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996)

 • Issue: 13, page 56-63

How to cite

top

Γρηγόρης Α. Μακρίδης. "Φροντιστήρια. Εκπαίδευση και μαθηματικά στην Κύπρο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο Λύκεια." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1996): 56-63. <http://eudml.org/doc/236551>.

@article{ΓρηγόρηςΑ1996,
author = {Γρηγόρης Α. Μακρίδης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {13},
pages = {56-63},
title = {Φροντιστήρια. Εκπαίδευση και μαθηματικά στην Κύπρο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο Λύκεια},
url = {http://eudml.org/doc/236551},
year = {1996},
}

TY - JOUR
AU - Γρηγόρης Α. Μακρίδης
TI - Φροντιστήρια. Εκπαίδευση και μαθηματικά στην Κύπρο: Προκαταρκτικά αποτελέσματα από δύο Λύκεια
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1996
IS - 13
SP - 56
EP - 63
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236551
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.