Παρουσίαση προγράμματος (Λογισμικού) με βασικές Μαθηματικές έννοιες από την υποχρεωτική εκπαίδευση

Γιάννης Σταμέλος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 292-298

How to cite

top

Γιάννης Σταμέλος. "Παρουσίαση προγράμματος (Λογισμικού) με βασικές Μαθηματικές έννοιες από την υποχρεωτική εκπαίδευση." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 292-298. <http://eudml.org/doc/236557>.

@article{ΓιάννηςΣταμέλος1997,
author = {Γιάννης Σταμέλος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {292-298},
title = {Παρουσίαση προγράμματος (Λογισμικού) με βασικές Μαθηματικές έννοιες από την υποχρεωτική εκπαίδευση},
url = {http://eudml.org/doc/236557},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Γιάννης Σταμέλος
TI - Παρουσίαση προγράμματος (Λογισμικού) με βασικές Μαθηματικές έννοιες από την υποχρεωτική εκπαίδευση
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 292
EP - 298
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236557
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.