Τριγωνομετρικοί αριθμοί - τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Η περιπέτεια της παρουσίασης τους στα σχολικά βιβλία. Τα διδακτικά - γνωστικά εμπόδια που παρουσιάζονται.

Π. Λιναρδάκης

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 415-415

How to cite

top

Π. Λιναρδάκης. "Τριγωνομετρικοί αριθμοί - τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Η περιπέτεια της παρουσίασης τους στα σχολικά βιβλία. Τα διδακτικά - γνωστικά εμπόδια που παρουσιάζονται.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 415-415. <http://eudml.org/doc/236583>.

@article{Π1993,
author = {Π. Λιναρδάκης},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {415-415},
title = {Τριγωνομετρικοί αριθμοί - τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Η περιπέτεια της παρουσίασης τους στα σχολικά βιβλία. Τα διδακτικά - γνωστικά εμπόδια που παρουσιάζονται.},
url = {http://eudml.org/doc/236583},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Π. Λιναρδάκης
TI - Τριγωνομετρικοί αριθμοί - τριγωνομετρικές συναρτήσεις. Η περιπέτεια της παρουσίασης τους στα σχολικά βιβλία. Τα διδακτικά - γνωστικά εμπόδια που παρουσιάζονται.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 415
EP - 415
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236583
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.