Σύντομη εισήγηση για το στρογγυλό τραπέζι με θέμα 'Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - ΠΕΚ' του καθηγητή στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ Μαθηματικού, Διευθυντή στο ΠΕΚ Καβάλας

Θωμάς Βουγιουκλής

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997)

 • Issue: 14, page 299-300

How to cite

top

Θωμάς Βουγιουκλής. "Σύντομη εισήγηση για το στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - ΠΕΚ" του καθηγητή στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ Μαθηματικού, Διευθυντή στο ΠΕΚ Καβάλας." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1997): 299-300. <http://eudml.org/doc/236597>.

@article{ΘωμάςΒουγιουκλής1997,
author = {Θωμάς Βουγιουκλής},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {14},
pages = {299-300},
title = {Σύντομη εισήγηση για το στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - ΠΕΚ" του καθηγητή στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ Μαθηματικού, Διευθυντή στο ΠΕΚ Καβάλας},
url = {http://eudml.org/doc/236597},
year = {1997},
}

TY - JOUR
AU - Θωμάς Βουγιουκλής
TI - Σύντομη εισήγηση για το στρογγυλό τραπέζι με θέμα "Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών - ΠΕΚ" του καθηγητή στο ΠΤΔΕ του ΔΠΘ Μαθηματικού, Διευθυντή στο ΠΕΚ Καβάλας
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1997
IS - 14
SP - 299
EP - 300
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236597
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.