Ο Fermat και η εποχή του, μέσα από ένα κείμενο του μ.l.genty (1783) και η θέση του στο σημερινό σχολείο.

Κων/νος Δόρτσιος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004)

 • Issue: 21, page 689-694

How to cite

top

Κων/νος Δόρτσιος. "Ο Fermat και η εποχή του, μέσα από ένα κείμενο του μ.l.genty (1783) και η θέση του στο σημερινό σχολείο.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2004): 689-694. <http://eudml.org/doc/236599>.

@article{Κων2004,
author = {Κων/νος Δόρτσιος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {21},
pages = {689-694},
title = {Ο Fermat και η εποχή του, μέσα από ένα κείμενο του μ.l.genty (1783) και η θέση του στο σημερινό σχολείο.},
url = {http://eudml.org/doc/236599},
year = {2004},
}

TY - JOUR
AU - Κων/νος Δόρτσιος
TI - Ο Fermat και η εποχή του, μέσα από ένα κείμενο του μ.l.genty (1783) και η θέση του στο σημερινό σχολείο.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2004
IS - 21
SP - 689
EP - 694
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236599
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.