Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας; Παρασκευά Φωτεινή

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999)

 • Issue: 16, page 81-87

How to cite

top

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, and Παρασκευά Φωτεινή. "Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1999): 81-87. <http://eudml.org/doc/236634>.

@article{ΑρβανιτογεώργοςΑνδρέας1999,
author = {Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Παρασκευά Φωτεινή},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {16},
pages = {81-87},
title = {Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο},
url = {http://eudml.org/doc/236634},
year = {1999},
}

TY - JOUR
AU - Αρβανιτογεώργος Ανδρέας
AU - Παρασκευά Φωτεινή
TI - Κατανόηση και αξιολόγηση των μαθηματικών εννοιών στο Ενιαίο Λύκειο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1999
IS - 16
SP - 81
EP - 87
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236634
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.