Η Επινόηση και εξέλιξη του διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. (Επικρατούσα άποψη και πραγματικότητα).

Θεόδωρος Εξαρχάκος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 68-99

How to cite

top

Θεόδωρος Εξαρχάκος. "Η Επινόηση και εξέλιξη του διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. (Επικρατούσα άποψη και πραγματικότητα).." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 68-99. <http://eudml.org/doc/236636>.

@article{ΘεόδωροςΕξαρχάκος1993,
author = {Θεόδωρος Εξαρχάκος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {68-99},
title = {Η Επινόηση και εξέλιξη του διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. (Επικρατούσα άποψη και πραγματικότητα).},
url = {http://eudml.org/doc/236636},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Θεόδωρος Εξαρχάκος
TI - Η Επινόηση και εξέλιξη του διαφορικού και Ολοκληρωτικού Λογισμού. (Επικρατούσα άποψη και πραγματικότητα).
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 68
EP - 99
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236636
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.