Πειραματικές Προσπάθειες καλλιέργειας 'Ερευνητικής Στάσης' σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μέσα από ανοιχτά προβλήματα

Γιώργος Κόσυβας; Ελένη Μότσιου

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994)

 • Issue: 11, page 64-80

How to cite

top

Γιώργος Κόσυβας, and Ελένη Μότσιου. "Πειραματικές Προσπάθειες καλλιέργειας "Ερευνητικής Στάσης" σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μέσα από ανοιχτά προβλήματα." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1994): 64-80. <http://eudml.org/doc/236641>.

@article{ΓιώργοςΚόσυβας1994,
author = {Γιώργος Κόσυβας, Ελένη Μότσιου},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {11},
pages = {64-80},
title = {Πειραματικές Προσπάθειες καλλιέργειας "Ερευνητικής Στάσης" σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μέσα από ανοιχτά προβλήματα},
url = {http://eudml.org/doc/236641},
year = {1994},
}

TY - JOUR
AU - Γιώργος Κόσυβας
AU - Ελένη Μότσιου
TI - Πειραματικές Προσπάθειες καλλιέργειας "Ερευνητικής Στάσης" σε μαθητές του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού μέσα από ανοιχτά προβλήματα
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1994
IS - 11
SP - 64
EP - 80
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236641
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.