ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μέσα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.

Γ. Δημάκος; Σ. Κολυβάς

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993)

 • Issue: 10, page 286-297

How to cite

top

Γ. Δημάκος, and Σ. Κολυβάς. "ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μέσα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (1993): 286-297. <http://eudml.org/doc/236684>.

@article{Γ1993,
author = {Γ. Δημάκος, Σ. Κολυβάς},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {10},
pages = {286-297},
title = {ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μέσα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.},
url = {http://eudml.org/doc/236684},
year = {1993},
}

TY - JOUR
AU - Γ. Δημάκος
AU - Σ. Κολυβάς
TI - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μέσα από την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 1993
IS - 10
SP - 286
EP - 297
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236684
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.