Επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων πινάκων (r) τάξης FY^(r)(t) = GY(t) με F,G ανήκει R^nxn ή C^nxn, r ανήκει Ν sF - G μια κανονική δέσμη πινάκων με det F = Ο

Αθανάσιος Καραγεώργος

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005)

 • Issue: 22, page 123-134

How to cite

top

Αθανάσιος Καραγεώργος. "Επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων πινάκων (r) τάξης FY^(r)(t) = GY(t) με F,G ανήκει R^nxn ή C^nxn, r ανήκει Ν sF - G μια κανονική δέσμη πινάκων με det F = Ο." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2005): 123-134. <http://eudml.org/doc/236697>.

@article{ΑθανάσιοςΚαραγεώργος2005,
author = {Αθανάσιος Καραγεώργος},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {22},
pages = {123-134},
title = {Επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων πινάκων (r) τάξης FY^(r)(t) = GY(t) με F,G ανήκει R^nxn ή C^nxn, r ανήκει Ν sF - G μια κανονική δέσμη πινάκων με det F = Ο},
url = {http://eudml.org/doc/236697},
year = {2005},
}

TY - JOUR
AU - Αθανάσιος Καραγεώργος
TI - Επίλυση του συστήματος διαφορικών εξισώσεων πινάκων (r) τάξης FY^(r)(t) = GY(t) με F,G ανήκει R^nxn ή C^nxn, r ανήκει Ν sF - G μια κανονική δέσμη πινάκων με det F = Ο
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2005
IS - 22
SP - 123
EP - 134
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236697
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.