Αφομοίωση εννοιών : ένα κεντρικό πρόβλημα της διδασκαλίας των Μαθηματικών

Μιχάλης Βόσκογλου; Αλέκα Καλαπόδη

Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003)

 • Issue: 20, page 580-587

How to cite

top

Μιχάλης Βόσκογλου, and Αλέκα Καλαπόδη. "Αφομοίωση εννοιών : ένα κεντρικό πρόβλημα της διδασκαλίας των Μαθηματικών." Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας (2003): 580-587. <http://eudml.org/doc/236698>.

@article{ΜιχάληςΒόσκογλου2003,
author = {Μιχάλης Βόσκογλου, Αλέκα Καλαπόδη},
journal = {Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας},
language = {gre},
number = {20},
pages = {580-587},
title = {Αφομοίωση εννοιών : ένα κεντρικό πρόβλημα της διδασκαλίας των Μαθηματικών},
url = {http://eudml.org/doc/236698},
year = {2003},
}

TY - JOUR
AU - Μιχάλης Βόσκογλου
AU - Αλέκα Καλαπόδη
TI - Αφομοίωση εννοιών : ένα κεντρικό πρόβλημα της διδασκαλίας των Μαθηματικών
JO - Πανελλήνιο Συνέδριο Μαθηματικής Παιδείας
PY - 2003
IS - 20
SP - 580
EP - 587
LA - gre
UR - http://eudml.org/doc/236698
ER -

NotesEmbed ?

top

You must be logged in to post comments.

To embed these notes on your page include the following JavaScript code on your page where you want the notes to appear.

Only the controls for the widget will be shown in your chosen language. Notes will be shown in their authored language.

Tells the widget how many notes to show per page. You can cycle through additional notes using the next and previous controls.

  
        

Note: Best practice suggests putting the JavaScript code just before the closing </body> tag.